سایت گلاس

سایت گلاس یا شیشه رویت  تجهیزی برای عبور سیال می باشد که با استفاده از شیشه ­های تعبیه شده امکان مشاهده حرکت سیال، رنگ و میزان شفافیت آن وجود دارد.

سایت گلاس

درواقع با استفاده از سایت گلاس­ها، می­توان شیر­ها، صافی­ها، مبرد­ها و تله بخار­های مسدود شده را تشخیص داد. به طور مثال وجود حباب و یا کف در سیستم تبرید نشان از عدم کارکرد صحیح یکی از قسمت­ها می باشد. نشت در سیستم مبرد، افت فشار بیش از حد در فیلتر­های نصب شده و یا مسدود شدن یکی دیگر از تجهیزات از عیوب معمول چنین سیستم­هایی می باشد. به طور مثال در زمانیکه اپراتور، مایع کف آلود را در سایت گلاس مشاهده می­کند به راحتی از وجود ایراد در سیستم با خبر می­شود.

همچنین می­توان از سایت گلاس­ها برای اهداف بازرسی نیز استفاده کرد. به طور مثال می­توان رنگ سیال را در قسمت­های مختلف خط با یکدیگر مقایسه کرد.

سایت گلاس

مثال­های دیگری از موارد کاربرد سایت گلاس­ها به شرح زیر می باشد:

در خطوطی که توده­ای از ذرات جامد (همانند رزین، پودر­های غیر ارگانیک و محصولات غذایی) در حال عبور هستند، سایت گلاس­ها امکان مشاهده میزان مخلوط شدن مواد با یکدیگر و همچنین حرکت جریان را فراهم می­سازد.

در زمان تمیز کردن خطوط، سایت گلاس­ها امکان مشاهده باقی­مانده و مواد خارجی غیر معمول را فراهم می­سازد.

در خطوط بخار، امکان رویت سیال مایع شده را فراهم می­سازد تا در صورت وجود، اپراتور سریعاً به حذف آن اقدام نماید.

در خطوطی که نیاز به روغن کاری تجهیزات می­باشد، از سایت گلاس استفاده شده تا رنگ روغن و همچنین تمام شدن یا نشدن آن توسط اپراتور قابل تشخیص باشد.

سایت گلاس­ها به انواع و اقسام مختلفی دسته بندی می­شوند. در واقع هر کارخانه سازنده با توجه به تجارب قبلی خود در این زمینه، نوع مخصوصی از سایت گلاس را ساخته و توسعه داده است. شیشه­های سایت گلاس­ (Sight Glass Window) و نمایشگر­های شیشه­ای (Sight Flow Indicator) دو دسته کلی از سایت گلاس­ها می باشند. نوع اول قابلیت نصب بر روی تانک­ها و مخازن را دارد در حالیکه تیپ دوم، درون خط وصل می­شود.

سایت گلاس یا مایع نما درسیستم تبرید در2 نوع وجود دارد .

1-سایت گلاس در بدنه کمپرسورجهت رویت وضعیت روغن کارتل.
 سایت گلاس یا دریچه دید روغن برای دیدن وضعیت روغن نصب شده همیشه باید کمپرسور به جهتی نصب گردد گه دریچه دید یاسایت گلاس روغن درمعرض دید اپراتور باشد اندازه روغن ،وضعیت روغن ازنظرآلودگی واسیدی شدن واحتمال حل شدن در مبرد.دربعضی ازکمپرسورها  دردوطرف کارتل سایت گلاس وجود دارد.
اگر روغن داخل سیستم را که از شیشه سایت گلاس درصورت تمیزی کاملا دیده میشود ببینیم باید بی رنگ بوده ویا اگر رنگ روغن روشن متمایل به قهوه ای  باشد روغن سالم و اگر رنگ آن تیره باشد روغن باید تعویض گردد.

سایت گلاس

2-سایت گلاس درخط مایع جهت رویت مایع گاز
سایت گلاس در خط مایع درست قبل از شیر انبساط و بعد از هر وسیله ی جنبی دیگر خط مایع نصب می شود.درصورتی که مسیر لوله کشی خط مایع زیاد باشد ممکن است از تعداد بیشتری سایت گلاس استفاده شود. در سیستمی که صحیح کار می کند مبرد به صورت مایع دیده می شود . اگر مبرد داخل سایت گلاس بصورت حباب دار و کف آلود سفید باشد  نشانه آن است که مایع کمی در حال عبور است . بیشتر سایت گلاس ها رطوبت داخل سیستم را نیز نشان میدهند . وجود رطوبت در سیستم با تغییر رنگ نشان دهنده ی رطوبت مشخص می گردد.

 

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog