پکیج کندانسینگ یونیت

این نوع کندانسینگ یونیت ها مانند دیگر انواع شامل کندانسور و کمپرسور و به علاوه کاور اطراف دستگاه می باشد. که این کاور پوشش کاملی اطراف کمپرسور ،کندانسور و دیگر تجهیزات دستگاه ایجاد می کند که هم جلوه ظاهری مناسبی به دستگاه  می دهد و هم باعث محافظت بیشتر از کمپرسور و کندانسور شود.

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog