پکیج هوایی

پکیج هوایی

اطلاعات پایه یکای اندازه گیری کمینه بیشینه
ظرفیت نامی   Δt=15 Kw 20.4 105.5
فاصله فین mm 2.9
تعداد فن   1 4
سایز فن CM 50-42
سطح تبادل حرارت M2 41/4 256/5

پکیج هوایی

پکیج هوایی
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog