سیستم تصفیه آب و فیلتراسیون

سیستم تصفیه آب و فیلتراسیون

برج های خنک کننده تبخیری، جهت مراقبت از تجهیزات و کنترل خوردگی و رسوب همواره نیاز به سیستم تصفیه و فیلتراسیون آب دارند. همچنین  جلوگیری از گسترش باکتری های مضر، از جمله لژیونلا، در آب در گردش بسیار حیاتی می باشد.

بدین منظور استفاده از سیستم های تصفیه آب و فیلتراسیون در برج های خنک کننده از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این منظور استفاده از تجهیزات زیر توصیه می شود:

 

– سیستم تصفیه آب (شامل Automatic bleed control و Water treatment chemical dosage)

سیستم بلودان اتوماتیک در برج خنک کننده ذرات جامد معلق در آب را بر اساس Conductivity کنترل می کند و  توسط یک شیر برقی کنترل دقیقی روی میزان آب بلودان دارد. همچنین پکیج تزریق مواد شیمیایی یک برنامه مراقب دقیق آب با کنترل الکترونیکی پیشرفته دارد. این پکیج قابلیت تطابق با انواع مواد شیمیایی را دارد.

 

– سیستم فیلتراسیون (شامل Side stream filtration و Sump sweeper piping)

سیستم فیلتراسیون به صورت مداوم و موثر ذرات معلق جامد را از آب جدا می کند تا هزینه های تمیزکاری و تصفیه آب کاهش یافته و همچنین سیستم Sump sweeper piping با ایجاد توربولانس دائم مانع تجمع رسوب در حوضچه آب سرد برج خنک کننده می شود.

این تجهیز همچنین باعث کاهش هزینه های تمیزکاری سیستم و کاهش خوردگی و در نتیجه افزایش عمر برج خنک کننده می شود.

 

لیست محصولات

                  <  Water treatment

     <  Filtration equipment

سیستم تصفیه آب و فیلتراسیون

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog