سقفی

سقفی

در برخی شرایط خاص، نیازمندیم از اواپراتور با طراحی متفاوتی استفاده نموده تا حداکثر حجم اتاق مورد مصرف قرار گیرد.

شرکت آرشه کار پیش تر نیاز این گونه مشتریان را بررسی و متناسب با آن اواپراتور مدل سقفی را طراحی نموده است.

در اواپراتور مدل سقفی به جای یک کویل  پیوسته ،از دو کویل  کوچکتر بهره گرفته شده تا ابعاد کلی اواپراتور کوچکتر شود.

همچنین ، این نوع اواپراتور قابلیت استفاده در محیط هایی را دارد که در آنها نیاز به دمش آهسته و ملایم باد بوده و شدت باد برای محصول مضر است.

 از دیگر مصارف این اواپراتور می توان به محل هایی اشاره کرد که نیاز به گردش هوا یا تهویه دارند. مانند سالن های بارگیری ، اتاق های عملیات روی گوشت و …

اواپراتور آمونیاکی سقفی آرشه
اواپراتور آمونیاکی سقفی آرشه

 

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog