تونل انجماد

تونل انجماد

 در تونل های انجماد به دلیل کوچک بودن این سالنها، نیاز به اواپراتورهایی با طول کمتر احساس می گردد. بدین منظور شرکت آرشه کار با طراحی خاص این محصول توانسته این مشکل را با اواپراتورهای تونلی HICT برطرف نموده و با افزایش ارتفاع این اواپراتور و حفظ سطح مقطع هر فن و در نتیجه با ثابت ماندن حجم هوا دهی با طول کمتر همان ظرفیت را تامین می کند.

 

اواپراتور تونل انجماد آرشه
اواپراتور تونل انجماد آرشه

 

 

تونل انجماد
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog