تونلی زاویه دار

تونلی زاویه دار

  • شرکت آرشه کار بر اساس نیاز مشتریان توانایی طراحی و تولید اواپراتورهای با اشکال دلخواه
  • جهت نصب در تونل های انجماد با ابعاد خاص و تامین ظرفیت مورد نیاز را دارد.

تونلی زاویه دار

 

تونلی زاویه دار
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog