اواپراتور ايستاده

اواپراتور ايستاده

این نوع اواپراتورها عمدتا در تونل های انجماد مورد استفاده قرار میگیرند.

با توجه به طراحی خاص این دستگاه، به صورتی که کویل در قسمت پائین اواپراتور و زیر فن ها قرار دارد و گردش هوا در اتاق به نوعی خواهد بود که مکش اواپراتور ایستاده از پائین و دهش از بالا خواهد بود؛ در نتیجه امکان نصب اواپراتور در نزدیکترین حالت به دیوار پشت مقدور است که باعث استفاده بهینه از فضای اتاق می شود.
در اواپراتور های ایستاده سری  HTW همانطور که در شکل شماتیک نمایش داده شده است بهتر است تا حائلی بین جریان هوای پرتابی از اواپراتور و محصول سردخانه وجود داشته باشد تا جریان هوا به راحتی تا انتهای سالن رفته و در مسیر بازگشت به اواپراتور از روی محصولات عبور کند.

این در حالی است که در سری HTWA به دلیل زاویه دار بودن صفحه فن دستگاه این نیاز کمتر حس می گردد و گردش هوا به صورت خودکار طبق روش مذکور خواهد بود.

 

اواپراتور ایستاده آرشه
اواپراتور ایستاده آرشه

 

اواپراتور ايستاده

اواپراتور ایستاده

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog