اواپراتور آمونیاکی سقفی زاویه دار

اواپراتور آمونیاکی سقفی زاویه دار

طراحی اواپراتور سقفی زاویه دار به صورتی است که:

جریان هوای داخل سالن توسط فن معکوس مکش شده، از روی کویل عبور کرده و پس از فرآیند سرد سازی به صورت ملایم داخل سالن دمیده می شود. این مدل از دمش باد مناسب برای سردخانه های نگهداری محصولات حساس مانند گل و گیاه و … می باشد .

 

اواپراتور زاویه دار آرشه
اواپراتور زاویه دار آرشه

 

 

شماتیک نحوه قرارگیری اواپراتور زاویه دار سقفی در سردخانه
شماتیک نحوه قرارگیری اواپراتور زاویه دار سقفی در سردخانه
 

 

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog