آخرین پروژه

 

احداث خط سورت و درجه بندی سیب

سومین سیستم سورتینگ اتوماتیک میوه، تولید شرکت ماف رودا فرانسه در ایران و در شهر ارومیه به بهره برداری رسید.

این سیستم قابلیت سورت 10 تن در ساعت سیب یا میوه های هسته دار نظیر هلو، آلو، شلیل و … را داراست.

سورت بر اساس وزن، رنگ، ابعاد، چگالی، شکل و کیفیت ظاهری میوه از توانمندی های این دستگاه می باشد.

وجود دستگاه تخلیه اتوماتیک میوه درون سیستم و نیز دو دستگاه بسته بندی اتوماتیک در انتهای این سیستم، سرعت عملکرد را افزایش داده و ارائه میوه در قالب بین المللی را مقدور ساخته است. 

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog