اواپراتور مکعبی

اواپراتور فرم مکعبی آرشه
اواپراتور فرم مکعبی آرشه

 

 

اواپراتورهای فرم مکعبی آرشه جهت مصارف عمومی برودت و سردخانه ها که محدودیتی از نظر فضای قابل اختصاص وجود نداشته باشد، قابل استفاده می باشند. این دستگاه ها از ظرفیت 2.3 کیلووات تا 114 کیلووات قابل انتخاب می باشند.

 

اطلاعات پایه یکا کمینه بیشینه
ظرفیت نامی  Tr=0, Δt=8 Kw 2.3 114
فاصله فین Mm 4.5 12
تعداد فن   1 5
سایز فن Cm 35-40 50-63
سطح تبادل حرارت M2 6 461
طول دستگاه Mm 875 4485

 

 

اواپراتور فریونی مکعبی
اواپراتور فریونی مکعبی

 

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog