اواپراتور مکعبی

اطلاعات پایه

 

اطلاعات پایه یکا کمینه بیشینه
ظرفیت نامی  Tr=0, Δt=8 Kw 2.3 114
فاصله فین Mm 4.5 12
تعداد فن   1 5
سایز فن Cm 35-40 50-63
سطح تبادل حرارت M2 6 461
طول دستگاه Mm 875 4485

 

 

اواپراتور فریونی مکعبی
اواپراتور فریونی مکعبی

 

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog