کندانسینگ یونیت عمودی

این نوع کندانسینگ یونیت ها دارای کندانسورهای عمودی هستند و کمپرسور در این مدل از یونیت ها در قسمت روبروی فن نصب می شود. یکی از مزایای این نوع یونیت این است که هوایی که به واسطه فن های کندانسور پرتاب می شوند به کمپرسور اصابت می کنند و باعت خنک­کاری کمپرسورها می شوند.

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog