چند مداره

چند مداره

تونلهای انجماد به دلیل اینکه محصول را باید در مدت زمان کوتاه منجمد کنند بار برودتی بالایی دارند که تامین این بار توسط اواپراتورهای تک مداره نیازمند چندین اواپراتور می باشد و در نتیجه حجم سالن به دلیل قرار گرفتن اواپراتورها از حد استاندارد بیشتر می شود.

اواپراتور چند مداره HTC با قابلیت پشتیبانی از چند کمپرسور و بار برودتی بالا دارای ابعاد بهینه و مناسب بوده و اندازه استاندارد سالن را حفظ می نماید.

چند مداره

 

کمپرسور مدل اواپراتور فن

5*30  hp- 2 stage 

HTC-5E2-1063 10*63cm

4*30 hp- 2 stage

HTC-4E2-863

8*63cm

3*30 hp- 2 stage

HTC-3E2-563

5*63cm

2*30 hp-2 stage

HTC-2E2-463

4*63cm

3*25 hp-2 stage

HTC-3D2-463

4*63cm

2*25 hp-2 stage

HTC-2D2-363

3*63cm

2*20 hp-2 stage

HTC-2C2-363

3*63cm

 

اواپراتور چند مداره آرشه
اواپراتور چند مداره آرشه

 

چند مداره
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog