اواپراتور سقفی

اواپراتور سقفی

در برخی شرایط خاص، نیازمندیم از اواپراتور با طراحی متفاوتی استفاده نموده تا حداکثر حجم اتاق مورد مصرف قرار گیرد. شرکت آرشه کار پیش تر نیاز این گونه مشتریان را بررسی و متناسب با آن اواپراتور مدل سقفی را طراحی نموده است.

در اواپراتور مدل سقفی به جای یک کویل  پیوسته ،از دو کویل  کوچکتر بهره گرفته شده تا ابعاد کلی اواپراتور کوچکتر شود.

همچنین، این نوع اواپراتور قابلیت استفاده در محیطهایی را دارد که در آنها نیاز به دمش آهسته و ملایم باد بوده و شدت باد برای محصول مضر است.  از دیگز مصارف این اواپراتور می توان به محل هایی اشره کرد که نیاز به گردش هوا یا تهویه دارند. مانند سالن های بارگیری، اتاق های عملیات روی گوشت و …

نمونه اواپراتور سقفی آرشه
نمونه اواپراتور سقفی آرشه

 

 

 

نمونه وضعیت قرارگیری اواپراتور سقفی در سردخانه
نمونه وضعیت قرارگیری اواپراتور سقفی در سردخانه

 

اواپراتور سقفی

 

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog