اواپراتور سقفی زاویه دار

طراحی اواپراتور سقفی زاویه دار

نحوه جریان هوا در این دستگاه به صورتی است که جریان هوای داخل سالن توسط فن معکوس شده و از روی کویل عبور و به صورت ملایم داخل سالن دمیده می شود و از پرتاپ باد شدید به روی محصولات خاص نظیر گل و غیره جلوگیری می گردد.

اواپراتور سقفی زاویه دار آرشه
اواپراتور سقفی زاویه دار آرشه

 

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog