چند مداره

در تونلهای انجماد به دلیل برودت زیاد و فرایند انجماد سریع محصول، جهت جلوگیری از تعدد و نصب اواپراتورهای تک مداره به منظور تامین برودتی مورد نیاز، می­توان از اواپراتور چند مداره HTC با قابلیت پشتیبانی از چند کمپرسور، بار برودتی بالا و ابعاد مناسب، شرایط بهینه از فضای سالن را برای چیدمان بیشتر محصول فراهم آورد.

کمپرسور

مدل اواپراتور

فن

۵*۳۰hp- two stage

HTC-۵E۲-1۰۶۳

1۰*۶۳cm

۴*۳۰hp- two stage

HTC-۴E۲-۸۶۳

۸*۶۳cm

۳*۳۰hp- two stage

HTC-۳E۲-۵۶۳

۵*۶۳cm

۲*۳۰hp-two stage

HTC-۲E۲-۴۶۳

۴*۶۳cm

۳*۲۵hp-two stage

HTC-۳D۲-۴۶۳

۴*۶۳cm

۲*۲۵hp-two stage

HTC-۲D۲-۳۶۳

۳*۶۳cm

۳*۲۰hp-two stage

HTC-۳C۲-۳۶۳

۳*۶۳cm

۲*۲۰hp-two stage

HTC-۲C۲-۳۶۳

۳*۶۳cm

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog