سیستم کنترل اتمسفر

سیستم کنترل اتمسفر

نگهداری تخصصی میوه به روش کنترل اتمسفر با مشارکت ABSOGER فرانسه

مزایای نگهداری طولانی محصول با کیفیت بالاتر:

  • دستیابی به بازارهای دور­دست
  • سود بالاتر فروش
  • افزایش طول دوره فروش
  • حجم و وزن بالاتر محصول هنگام فروش

 

سیستم کنترل اتمسفر
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog