سیستم مرکزی فریونی – رک

مشخصات رک

 • استفاده از دو یا چند کمپرسور موازی
 • استفاده از یک کندانسور مرکزی جهت کل سیستم
 • یک خط رفت و یک خط برگشت مشترک برای کمپرسورها

 • کنترل یکپارچه سیستم
 • سیستم تزریق روغن مشترک
 • ضریب اطمینان بالای سیستم: چنانچه مشکلی برای یکی از کمپرسورها بوجود آید ، به راحتی از سیستم مرکزی جدا شده و بقیه مجموعه به کار خود ادامه می دهد.

نصب و نگهداری

 •  تجهیز رک در کارخانه با ماشین آلات پیشرفته طبق استانداردهای معتبر
 • نصب و راه اندازی سریع سیستم
 • سهولت در امر تعمیر و نگهداری به علت متمرکز بودن مجموعه
 • مجموعه متمرکز و یکپارچه و اشغال فضای کم
 • امکان کنترل و برنامه ریزی کل سیستم توسط یک کنترلر
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog