تونل انجماد

تونل انجماد

 در بعضی از تونل­های انجماد به دلیل کوچک بودن این سالنها، نیاز به اواپراتورهایی با طول کمتر احساس می گردد.

بدین منظور شرکت آرشه کار با طراحی خاص این محصول توانسته این مشکل را با اواپراتورهای تونلی HICT برطرف نموده و با افزایش ارتفاع این اواپراتور و حفظ سطح مقطع هر فن و در نتیجه با ثابت ماندن حجم هوا دهی با طول کمتر همان ظرفیت را تامین می کند.

 

تونل انجماد

تونل انجماد
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog