تونل انجماد

بعضی از تونل­های انجماد به دلیل محدودیت فضا، نیاز به اواپراتورهایی با طول کمتر دارند، اواپراتورهای تونلی HICT با داشتن طول کم بار برودتی مورد نیاز این تونل­ها را تامین می­نمایند.

close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog