اواپراتور آمونیاکی سقفی زاویه دار

اواپراتور آمونیاکی سقفی زاویه دار

طراحی اواپراتور سقفی زاویه دار به صورتی است که:

جریان هوای داخل سالن توسط فن معکوس مکش شده، از روی کویل عبور کرده و پس از فرآیند سرد سازی به صورت ملایم داخل سالن دمیده می شود. این مدل از دمش باد مناسب برای سردخانه های نگهداری محصولات حساس مانند گل و گیاه و … می باشد .

اواپراتور آمونیاکی سقفی زاویه دار-

 

اواپراتور آمونیاکی سقفی زاویه دار

اواپراتور آمونیاکی سقفی زاویه دار
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog