اواپراتور آمونیاکی سقفی زاویه دار

اواپراتور آمونیاکی سقفی زاویه دار

طراحی اواپراتور آمونیاکی سقفی زاویه دار به صورتی است که:

جریان هوای داخل سالن توسط فن معکوس مکش شده از روی کویل عبور و به صورت ملایم داخل سالن دمیده می­شود و از پرتاب باد شدید بر روی محصولات خاص، نظیر گل و غیره جلوگیری می­گردد.

اواپراتور آمونیاکی سقفی زاویه دار

اواپراتور آمونیاکی سقفی زاویه دار
close
Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our BlogVisit Our Blog